Bə mətni dəvarde

Robert Mugabe

Сe Vikipediá
Robert Mugabe

Robert Mugabe (Robert Gabriel Mugabe; 21 fevral 1924) — cy Zimbabve 2-inə prezidente. Zimbabvejədə bə dynjo omə. 1964–1974-inə soronədə əj gətəšone. 18 aprel 1980-inə sorədə Mugabe Zimbabve ozod be səlo kardəše. Bə vaxtnəku cy Zimbabve rəhbər byə. 1987-inə sorədə əj cy Zimbabve prezident səcynjəšone. Det bə 15 nojabr 2017-inə sori hakimijətədə mandə. Əv de Amerikə Ibyə Štaton vəjnəj. 1 gylə zoə, 2 gylə kinəš heste.