Bə mətni dəvarde

Rotšild Majer Amšeld

Сe Vikipediá
Rotšildon gerb

Rotšild Majer Amšeld (Mayer Amschel Rothschild; 23 fevral 1744 — 19 sentjabr 1812) — dınyo ən ərbobə xeyzononədə qıləy Rotşildon xeyzoni ofayə kardəkəse. Millətış yəhudi bıə. Çe Almaniya Frankfurt Mayn şəhərədə çe yəhudiyon qettoyədə bə dınyo omə. Əçəy 12 sinnış beyədə əy bə Hannover vığandəşone. Əyo əv çe banki ko umutəşe. 1760-inə sorədə əv bə Frankfurt Mayn oqardə. Bə vaxtnaku əv pulon ovaxte məşğul bıə. 1764-inə soriku əv bə krali sarayi pul vığandaşe. 5 sor bəpeştə kral əy ıştə bankir kardəşe. 19 sentyabr 1812-inə sorədə mardə. Əv ıştə marde bə nav 6 punkt bə vəsiyyətış kardəşe.