Səid Nursi

Сe Vikipediá

Səid Nursi (Bediüzzaman Said Nursi 1878-1960). İslam alimonədə qıləy bə. Ğıroni tədqiq kardəkəs bıə. Çe Turkiyə Bitlis şəhərədə bə dınyo omə. Millətış Kırd bıə. 1915-1917-inə soronədə Osmanli -urus canqədə iştirak kardəşe. Bə uruson əsir eqınyə əsirətiku vitə bə Turkiyə oqardə. 1922-inə sorədə Atatırki vindemon kardəşe. 1925-1952-inə soronədə zindononədə bıə. 23 mart 1960-inə sorədə əv Urfadə marde.