Bə mətni dəvarde

Salvador Aljende

Сe Vikipediá
Salvador Aljende

Salvador Aljende (Salvador Allende Gossens; 26 ijun 1908 — 11 sentjabr 1973) — cy Cili 29-inə prezident bə. Cilijədə ərbobə xeyzonədə bə dınyo omə. Əslış baske. 1932-inə sorədə tibb institutış oroxniyəşe. 1937-inə sorədə əy deputat səçınyəşone. 1939-1942-inə soronədə əv cy Cili səhiyyə nazir bıə. 1942-inə sorədə əv bə Cili Sosialist partiya dəşə. 1948-inə sorədə əv cy Cili Sosialist partiyaku beşə. 1952-inə sorədə əv bə Cili Sosialist partiya ijən oqardə. 1952, 1958, 1964-inə soronədə əv cy Cili prezident be ro namizəd bıə. 24 oktyabr 1970-inə sorədə əy cy Cili prezident səçınyəşone. De Sovet İbemoni nez bıə. 11 sentyabr 1973-ədə mardə. Əçəy marde səbəb zıne bedəni. 3 qılə kinəş bə. Mason bıə. Əv ıştə mason be heç vaxt noğo kardəş ni.