Bə mətni dəvarde

Samsun

Сe Vikipediá
Samsun

Samsun — cy Turkijə šəhəronədə gyləje. Əholiš 532 həzoje. Əcəj iglim cy Sijo dyjo iglime. Ym šəhəri cəmə erasə bə nav VI sasorədə bino kardəšone.