Samsun

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Samsun


Samsun. Çe Tırkiyə şəhəronədə qıləye. Əhaliş 532 həzoye. Əçəy iqlim çe Siyo dıyo iqlime. Im şəhəri çəmə erasə bə nav VI sasorədə bino kardəşone.