Sardinjə

Сe Vikipediá
cy Sardinjə parcəm

Sardinjə (Sardegna) — cy Italijə səkujonədə gyləje. Pajtaxtyš Kaljarije. Iglimiš ce Mijonə dyjo iglime. Əraziš 24090 km²-e. Əholiš 1 miljon 640 həzoje. Ce dynjo ən məšhurə səkujonədə gyləje.