Sardinjə

Сe Vikipediá
(Sardinya cyjo adres ovaxtə byə)
Ce Sardinjə parcəm

Sardinjə (Sardegna) — ce Italijə səkujonədə gyləje. Pojtaxtjš Kaljarije. Iglimiš ce Mijonə dyjo iglime. Əraziš 24090 km²-e. Əholiš 1 miljon 640 həzoje. Ce dynjo ən məšhurə səkujonədə gyləje.