Bə mətni dəvarde

Sejlem

Сe Vikipediá
Sejlem

Sejlem (Salem) — cy AIŠi šəhəronədə gyləje. Cy Oregoni pajtaxte. Ym šəhəri 1842-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 120 km²-e. Əholiš 396 həzoje.