Bə mətni dəvarde

Sent-Pol

Сe Vikipediá
Sent-Pol, Minnesota

Sent-Pol (Saint Paul) — cy AIŠi šəhəronədə gyləje. Cy Minnesota pajtaxte. Ym šəhəri 1854-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 145,5 km²-e. Əholiš 290 həzoje.