Bə mətni dəvarde

Sijo dyjo

Сe Vikipediá
Kəinotiku ce Sijo dyjo šikil

Sijo dyjo (rus. Çёrnoe more, tur. Karadeniz) — Atnatikə okeani hovuzi dylətonə dyjo. De Bosfori luki de Mərməri dyjo ičo bejdə, pešo de Darnelli luki de Ehej ijən Mijonzəminə dyjon ičo bejdə. De Kerc luki de Azovi dyjo ičo bejdə. Kobəsonə tərəfiku bə Krym nimələpəki gynejdə. Ce Sujo dyjo səpe ce Avropə ijən Asijə ovinə marz dəvardejdə.

Sijo dyjə ərozi — 422 000 km² (de čo məlumoti — 436 400 km²). Ən ve nyǧyli — 2210 m, mijonə — 1240 m.