Bə mətni dəvarde

Sipijə Bət

Сe Vikipediá
Sipijə Bət

Sipijə Bət (lat. Anser čaerulesčens) — deštə sipijə poron bə kəj sipijə ǧazi mandedə. Ce bəti poron həmməj sipin. Dumi jolə poron sijon. Lyngonyš syje, cangonyš bə sipi mandedən. Tykyšən syje. Kəšon dyrozi 80-98 sm bedə. Nojabr, dekabrədə omedə bə Ǧyzylə ǧaz. Zymystoni ijo dəvonejdə. Taxyl byə vyronədə boštə hardemon pəjdo kardedə. Ce gandymi čyvonə livon hardedə. De dastə pəredən. Ha dastədə 9-12 gylə sipijə bət bedə. Marti oxoədə bešedən šedən. 2,5-3 kg omedə.

Sipijə Bəton