Bə mətni dəvarde

Slobodan Miloševic

Сe Vikipediá
Slobodan Miloševic

Slobodan Miloševic (Slobodan Miloşeviћ 29 avqust 1941-11 mart 2006). Çe Serbiyə 1-inə, çe Yuqoslaviya 4-inə prezident bıə. Serbiyədə beçizə xeyzonədə bə dınyo omə. Əçəy pıə keşiş bıə. Əçəy inə 1962-inə sorədə ıştənış kıştəşe. 1964-inə sorədə əv Belqrad universitetış oroxniyəşe. 1989-inə sorədə əy çe Serbiyə prezident səçınyedən. 11 mart 2006-inə sorədə əv Haaqadə mardə.