Bə mətni dəvarde

Slovenijə

Сe Vikipediá

Numunə:Davlət

Sloveniyə pərçəm

Slovenijə (slv.:Slovenija) — Avropədə gylə kišvər. 25 ijun 1991-inə sorədə ozod byə. Əroziš 20 253 km², əholiš 2 miljone. Pajtaxtyš Ljubljanəj. Rəsmi zyvonyš slovene. Pulyš EURO-je.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Numunə:Ávropa kišvaron