Bə mətni dəvarde

Soitiro Honda

Сe Vikipediá
Soitiro Honda, 1963 sorədə

Soitiro Honda (17 nojabr 1906 — 5 avgust 1991) — cy Japonijə biznesvononədə gyləj byə.

Əv ce becizə osynəǧə xyjzonədə bə dynjo omə. 1922-inə sorədə əv bə Tokio oməj. 1923-inə sori bumalarzə bəpeštə əv gərəžədə ko kardyše. Əv ce əǧylətiku mašiniku ve xošyš omə. Əv 1948-inə sorədə Honda širkəti ofajəše. Əv ce muhəndison təkardəmoni ne, əcəvon diplomi ne, bə təčrubə ve əhəmijət dojdəbe.