Soitiro Honda

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Soitiro Honda (17 noyabr 1906-5 avqust 1991). Çe Yaponiya biznesvononədə qıləy bıə. Əv çe beçizə osınəğə xeyzonədə bə dınyo omə. 1922-inə sorədə əv bə Tokio oməy. 1923-inə sori bumalarzə bəpeştə əv qərəjədə ko kardışe. Əv çe əğılətiku maşiniku ve xoşış omə. Əv 1948-inə sorədə Honda şirkəti ofayə kardəşe. Əv çe muhəndison təkardəmoni ne, əçəvon diplomi ne, bə təcrubə ve əhəmiyyət doydəbe.