Bə mətni dəvarde

Starship

Сe Vikipediá
Starship SN16

Starship (handə bejdə: Staršip) — SpaceX širkəti tərəfiku hozy kardə byə ve kərə oko doə byə kosmikə gəmi ijən Starship-i ən gonə raketi dyminə dərəčə. Javki kejnə Zəminiku rost bejədə de Super Heavy iminə dərəčə ičo oko doə bejdə. Gəmi lozime bo šələ ijən ekipaži bardejro bə čurbəčurə vyron, həmən žinə zəmini nezi orbitədə, Ovšum, Mars ijən bəzne be tikəjən bə kəno[1].

20 aprel 2023 sorədə iminə kərə Starship ijən Super Heavy vadoə be. Ovandə starti bəpeštə cominə dəǧiǧədə ijən 39 km-ədə raketi idorə karde gin be gornə əv de pəre byrnije avarijə sistemi typnijə be[2].

Konstruksijə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Gəmi syrozi 50 metrə, diamtr 9 metrə hestyše, co gylə ǧysmyš heste.

Gəmi dylətonə stuktur sxemə šikilədə

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. SpaceX
  2. Jackie Wattles,Ashley Strickland. SpaceX's Starship rocket lifts off for inaugural test flight but explodes midair.