Suahili zyvon

Сe Vikipediá
Suahili zyvoni pevylo kardə bıa vyrə

Suahili zyvon, kisuahili (yštə nom — Kiswahili) — suahili milləti zyvon. Bantu zyvononədə ən dyždə zyvon (150 mln ve) ijən ve əhmijətinə zyvon Afrikə gitədə. Mijonxəlǧon gəp žə zyvone, suahili pevylo bıa Həšipemə ijən Mijonə Afrikədə, ce Hindystani okeani kənoku tosə Kongo Respublikə mijonə vilojəton həšinyštədə, ce Somaliku kobəsonədə tosə Mozambik nysoədə. Tanzanijədə, Kenijədə, Ugandədə, Ruandədə bənə rəsmi zyvoni hisob bejdə, latyn əlifboədə nyvyštejdə.