Bə mətni dəvarde

Sulejman Demirel

Сe Vikipediá
Sulejman Demirel

Sulejman Demirel (Süleyman Sami Gündoğdu Demirel, 1 nojabr 1924 — 17 ijun 2015) — ce Turkijə 9-inə prezident byə. Ce Turkijə Isparta šəhərədə bə dynjo omə. Əslyš albane. 16 maj 1993 — 16 maj 2000-inə soronədə əv ce Turkijə rəhbər bedə. 17 ijun 2015-inə sorədə mardə.