Bə mətni dəvarde

Sulejman Kərimov

Сe Vikipediá
Sulejman Kərimov

Sulejman Kərimov (Сулейма́н Абусаи́дович Кери́мов, Керимрин Абусаидан хва Сулейман; 12 mart 1966, Dərbənd) — miljardere. Cy Urusijəti biznesvone. Çe dınyo ərbobə odəmonədə qıləye. Çe Mahaçqala Anji futbol klubu xvande. Çe Dağıstoni Dərbənd şəhərədə bə dınyo omə. Millətyš ləzgije. 1989-inə soriku de biznesi məşğul bedə. 2 qılə kinəş, 1 qılə zoaş heste. Çe Urusijəti deputat bıə.