Sulejman Kərimov

Сe Vikipediá
Sulejman Kərimov

Sulejman Kərimov (Suleйmán Abusaídoviç Kerímov, Kerimrin Abusaidan xva Suleйman 12 mart 1966 Dərbənd). Milyardere. Çe Ursiyəti biznesvone. Çe dınyo ərbobə odəmonədə qıləye. Çe Mahaçqala Anji futbol klubu xvande. Çe Dağıstoni Dərbənd şəhərədə bə dınyo omə. Millətış ləzgiye . 1989-inə soriku de biznesi məşğul bedə. 2 qılə kinəş, 1 qılə zoaş heste. Çe Ursiyəti deputat bıə.