Bə mətni dəvarde

Syfət

Сe Vikipediá

Syfəton"cyko?", "coknə?" ijən "kon?" soalon čəvob doedən. Məsələn: sypiə (coknə?) šol, bilində (coknə?) band, cətonnə (kon?) odəm.

Tumobə syfəton bə kali syxanon əvvəli "no", "be", "bə", kali syxanon oxo "-in" šəkilci əlavə kardejədə bə əməl omedən. Məsələn: merd-no merd, hol-behol, ruən-ruənin, tul-tulin.

Tumobə syfəton bə əməl vardejo bə syxanon oxo "-in", "-mand" šəkilcionən əlovə kardedən. Məsələn: ruən-ruənin, syǧ-syǧin, zu-zumand, aǧl-aǧlmand.

Gyləj syfət əlohiddə məno ifadə kardeədə bəj mənajnə syfət votedən. Məsələn: ǧalinə višə - ǧalinə pust, ǧalinə nofli, tyršə aš, tyršə dim.