Sypə

Сe Vikipediá
Sypə

Sypə (lat. Canis familiaris, ja Canis lupus familiaris) – nečiku dastəmuz kardəbə nəsyl. Sypon deštə rə omute ǧabiljəti, bə hənək karde həvəsi nomdarin. Sypon sə dyroz bedən. Penə əngədə se, žinə əngədə co byrniə dandonšon bedə. Navinə nyngon penč, peštə nyngonədə co angyštəš hestyše. Angyštə səpe vite zynedən ijən cok sinov hardən. Saatədə de 60 km tovi vite zynedən.

Sypə dastəmuž kardej torix[sərost bykə | kodi sərost karde]

Sypon dastəmuzbe fərzijəš can gyləye. Əsoə fərziyə əve ki, sypon əčdod necion ijən kali šəǧolonin. Cəvon necionku bə əməl ome həm cəvon xromosom, həm hərəkəton, həmən genetic analizonku sybut kardedən. Alimon gəbul kardən ki, sypon Kanə devrədə, Penə paleolit devrədə dastəmuz bən.

Biologə alimon Rajmond ijən Lorna Koppinger votedən ki sypon odəmon tərəfo dastəmuz bənin. Cəvon fərziyəšon žoǧoye ki vaǧə šylxiku tožniə byə necion harde pejdo kardero bə odəmon jiə məhəllon omən. Əvon yštən yštəni dastəmuz kardən.

Mitje Žermonpre fərz kardə ki cəmə əcdodon moəš kyštəbə neciə balon bo neciəvonəti karde dastəmuz kardəbin. 100 həzo sor bə nav odəmon žijə vyronədə neciə aston peydobən.

Genetikə məlumaton[sərost bykə | kodi sərost karde]

Tispiron[sərost bykə | kodi sərost karde]