Bə mətni dəvarde

Təbijət

Сe Vikipediá
Təbijətədə

Təbijət (ja təbiət)[1] — Kəinoti maddijə aləm, rostijədə — cy təbii elmon umute əsosə objekte.

Žimonədə «təbijət» syxani rəjrə bənə žimon karde təbii myhit (həmmə cic odəm soxtəniše) oko dojdən.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Pireйko L. A. «Talışsko-russkiй slovarь. Tolışə ürüsə lüğət». 1976, c. 209