Bə mətni dəvarde

Teleskop

Сe Vikipediá
Teleskop

Teleskop (τῆλε-tele, σκοπέω-skopein). Yunanon zıvonədə bə diyə ro diyə kardedəm məhnə doydə. Bə kosmosi diyə karde ro bıə cihaze. İminə teleskop 1608-inə sorədə ofayə bıə. Çe teleskopi ve kəşonış heste.