Televizijə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Televiziyə

Televiziyə (τήλε çe yunanon zıvonədə diyə ro vindedəm). 1926-inə sorədə ofayə bıə. XX sasori lap sıftəku televiziyə kəşf karde ro koon şedəbin. 12 iyun 1928-inə soriku televizyə pevole be çe Amerika İbə Davləton Çikaqo şəhərədə ofayə be. Televiziyə həm nuşon doydə, həmən sədo məse bedə. Sıftə soronədə televiziyə 2 ranqadə siyo-sipi bıə.