Bə mətni dəvarde

Televizijə

Сe Vikipediá
Televizijə

Televizijə (τήλε ce junanon zyvonədə dijə ro vindedəm). 1926-inə sorədə ofajə byə. XX sasori lap syftəku televizijə kəšf karde ro koon šedəbin. 12 ijun 1928-inə soriku televizijə pevye be ce Amerika Ibyə Štaton Cikago šəhərədə ofajə be. Televizijə həm nišon dojdə, həmən sədo məse bedə. Syftə soronədə televizijə 2 rangadə sijo-sipi byə.