Bə mətni dəvarde

Texnikə

Сe Vikipediá

Texnikə (ce junani zyvonədə karde zyne məno dojdə) — elmi kəšfonku oko doj dəj žimoni rohət kardejro diləgon istehsal kardeje. Ysət texnikə ce žimoni har sferadə oko doj bedə. Ysətnə zəmonədə ən ve kompjuter texnikon, mikro elektronikonku ve oko doj bedə. Ce texnikə inkišaf ce elmi tərəggiku mytije.