Bə mətni dəvarde

Tomas Čefferson

Сe Vikipediá
Tomas Čefferson

Tomas Čefferson (Thomas Jefferson; 13 aprel 1743 — 4 ijul 1826) — cy Amerikə Ibyə Štaton 3-inə prezident byə. Cy Amerikə Ibyə Štaton ozod be deklarasija ofajə kardə 4 kəsədə gyləje. Amerikə Ibyə Štatonədə bə dynjo omə. Əcəj pyə Uelsyj, inə inglis byə. 1779-inə sorədə əj cy Amerikə Ibyə Štaton Virčinijə devləti gubernator səcynjəšone. 4 mart 1801 — 4 mart 1809-inə soronədə əv cy Amerikə Ibyə Štaton prezident byə.