Tomas Eduard Lorens

Сe Vikipediá
Tomas Eduard Lorens

Tomas Eduard Lorens (Thomas Edward Lawrence - Lawrence of Arabia 16 avqust 1888-19 máy 1935). Çe İnqilison aqent bıə. İnqiltərədə bə dınyo omə. Arxeoloqiya handaşe. Bə nezə həşipemə şə əyo nəvəşe. 1911-inə sorədə bə İnqiltərə oqardə. 1911-inə soriku ərəb zıvoni umutəşe. 1916-inə sorədə çe İraqi peşnə ruji kral 1-inə Faysali dust bıə. 1927-inə sorədə bə Pakiston omə. 13 máy 1935-inə sorədə motosikleti ğəzodə zədə səşe. şəş rüji bəpeştə marde.