Bə mətni dəvarde

Toni Bler

Сe Vikipediá
Toni Bler

Toni Bler (Anthony Charles Lynton Blair 6 maj 1953). Cy Dyždə Britanija 73-minə jolə nazir byə. Cy Dyždə Britanija Edinburq šəhərədə bə dynjo omə. 2 maj 1997 — 27 ijun 2007-ədə cy Dyždə Britanija jolə nazir byə. Hyrdənətiədə 2 sor Avstralijadə žimon kardəše. Əcəj 3 gyləj zoəš, 1 gyləj kinəš heste.