Toyota Avensis

Сe Vikipediá
Toyota Avensis

Toyota Avensis. Çe Yaponiya ávtomobile. Im ávtomobili Dıjdə Britaniyadə vadoydən. Im ávtomobili 1997-inə soriku vadoydən. Im ávtomobili TOYOTA širkat vadoydə.