Umər Muxtar

Сe Vikipediá
Umər Muxtar

Umər Muxtar (20 avqust 1861-16 sentyabr 1931) — Çe Liviya ozod be hərəkati rəhbər bıə. Sıftə dini təhsli səşe. Sıftə Sudanədə bə fransızon vəynə čang kardəşe. 1911-inə soriku de italyanon Liviya ozod be qoroş čang kardəşe. 1923-inə sorədə ım ozodə hərəkati rəhbər bıə. 1929-inə sorədə əv de italyanon Liviya ozodəti muzakirə kardəşe. 9 sentyabr 1931-inə sorədə əv bə italyanon dast eqınyə. 1 həftə bəpeştə 16 sentyabr 1931-inə sorədə italyanon əy kıştəşone.