Vənəšə

Сe Vikipediá

Vənəşə ovədə qılvonie ovı peşome,dəçə ovi vanna ğəbul karde çokə nəticə dodə. Vənəşə bu kardedə yan çəy sıyıği bə sə noədə,sə doji bıridə.Vənəşə rüən qoturəti iyan bənə ekzema pustə xəstəliqon müalicə karde istifodə kardedən. Vənəşə dəm karde peşome, ödi ifrazi vey kardə,pevarde oqətedə,bəpeə tempraturi ıştə ğaydədə oqətdə,dıli ko zumand kardə.