Bə mətni dəvarde

Vərzyšə gimnastikə

Сe Vikipediá
Vərzyšə gimnastikə

Vərzyšə gimnastikə — Olimpija vərzyšonədə gyləje. Ym vərzyš Ǧədimə Junanistonədə ofajə byə. 1896-inə soriku olimpija vərzyše. Ym vərzyši maštəvonə oko dojdən. Bə saǧlaməti ve xəjre.