Bə mətni dəvarde

Valentina Tereškova

Сe Vikipediá
Valentina Tereškova

Valentina Tereškova (Валенти́на Влади́мировна Терешко́ва, 6 mart 1937). Çe dınyo i qılə bıə kosmos pərə jene. Çe Ursiyəti 1-inə moynə qenerale. Çe Ursiyəti Yaroslavl şəhərədə bə dınyo omə. Millətış Belaruse. 16 iyun 1963-inə sorədə əv bə kosmos pərə. Əçəy şuyəən kosmonavt bıə. 1 qılə kinəş heste.