Veləsipedə motokros

Сe Vikipediá
Velosipedə motokros

Velosipedə motokros — Çe olimpiya vərzışonədə qıləye. Im vərzışədə bılındə vırəyku bəy ji velosiped romedən. İminə rəsəkəs ğalib bedə. Im vərzışi ıştəni xususi velosipedon bedən. Im vərzış XX sasori 60-inə soron oxoyədə ofayə bıə.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]