Bə mətni dəvarde

Veləsipedə vərzyš

Сe Vikipediá
Veləsipedə vərzyš

Veləsipedə vərzyš — Olimpiya vərzışonədə qıləye. Im vərzışi betonədə hənək kardedən. Im vərzışədə əsas məqsəd bə finişi həmməysə rə, iminə rəseye. Im vərzış 1869-inə sorədə ofayə bıə. Im vərzışi ve kəşonış heste.