Bə mətni dəvarde

Vikipediá:Interfejsi inzibotəvonon

Сe Vikipediá

Interfejs:Inzibotəvonon sijohi[kodi sərost karde]

Sədomon: Statusi dojro[kodi sərost karde]

Okoədə:Eldarado[kodi sərost karde]

In English below

Çəmə Vikipediyada texniki vərəğon düz karde qoroş, bəmi İnterfeys inzibátavonon statusi lazıme. Azvikidə İnterfeys inzibátavonon, Burokrot, inzibátavonon kokərdəme ve təcrübə hese.

I need Interface administrator status for editing some technical pages for our new Wikipedia. I have more experience as an Interface administrator, Bureaucrats, and Sysop in Azwiki. All the best for tlywiki. --eldarado(müzakirə | tohfə | meta səhifə) 03:14, 8 Sentjabr 2023 (+04)[čəvob doj]

Dastək[kodi sərost karde]

Vəjnə[kodi sərost karde]

Betaraf[kodi sərost karde]

Okoədə:Toghrul R[kodi sərost karde]

Hello, I have been an active member of Azerbaijani, English and Russian Wikipedias. I plan to enhance technical interface of the wiki with this right. Toghrul R (no-pegət) 11:20, 15 Dekabr 2023 (+04)[čəvob doj]

Dastək[kodi sərost karde]

Vəjnə[kodi sərost karde]

  • − Vəjnə: I vote against it, because I believe that the administrators of the Turkic-language Azerbaijani Wikipedia categorically should not have managerial functions in the Talysh Wikipedia. I substantiate this opinion by the fact that a significant number of Azerbaijani Turkic intellectuals support the policy of the Azerbaijani authorities of discrimination and assimilation of the national minorities of Azerbaijan, especially the Talysh. This is confirmed by the recent appeal of Talysh peacekeeping organizations to the Organization of Turkic States and UN Secretary General Antonio Guterres.

Əlejh sədo dojdəm, cumcyko hisob kardedəm ki, Azərbočoni Vikipedijə inzibatciyon Tolyšə Vikipedijədə bə inzibatijə hugugon bəpe ǧətijən malik nybun. Ym fikri de əj isbot kardedəm ki, Azərboyčoni tyrkə intelligensijə xəjli hissə Azərboyčoni ysətnə hakimiyəti bə milli kamijon, məxsusi tolyšon, munasibət diskriminasija və assimiljasija sijosəti bardedə. Oxonnə vaxtonədə Dynjo tolyšə təškilaton bə Tyrkə Devləton Ibemoni və MIT-i Sər Katib Antoniu Guterriši unvan vyǧandə Muracijəton bymi subutinSaid Jangal (no-pegət) 21:28, 10 Janvar 2024 (+04)[čəvob doj]

Betərəf[kodi sərost karde]

Sədomon: Statusi oryxnijero[kodi sərost karde]

Dastək[kodi sərost karde]

Vəjnə[kodi sərost karde]

Betərəf[kodi sərost karde]