Bə mətni dəvarde

Vikipediá:Ym səhifon mole lozime

Сe Vikipediá

Ym səhifədə Ym səhifon mole lozime (SML) ištirokəkon bo molejro səhifon təklif kardejdan. Nomžə byə məǧolon bəpe de ǧajdon bo mole nomžə bybun. Əgəm məǧolə ǧajdon aryštejdə, ijən bo mole nomžəj be bəzyne. Vikipedijavonon cy məǧolə mole ja ogəte barədə ijo no-pegat karde bəzynen.