Bə mətni dəvarde

Viktor Cernomyrdin

Сe Vikipediá
Viktor Cernomyrdin

Viktor Cernomyrdin (Víktor Stepánoviç Çernomı́rdin 9 aprel 1938-3 noyabr 2010). Çe Ursiyəti 1-inə yolə nazir bıə. Çe Ursiyəti Orenburq məholədə bə dınyo omə. Millətış yəhudiye. 1962-inə sorədə əv bə politexnik institut dəşə. 1973-1978-inə soronədə Orenburq ğaz istehsalkardə zəvodi direktor bıə. 1982-inə sorədə çe Sovet İbemoni ğaz sənaye naziri maven bıə. 14 dekabr 1992-inə sorədə əv çe Ursiyəti yolə nazir bıə. 3 noyabr 2010-inə sorədə mardə.