Viktor Janukovic

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Viktor Janukovic

Viktor Janukovic (Vіktor Fedoroviç Яnukoviç 9 iyul 1950). Çı Ukrayna 4-inə prezidenbə. Çı Donetsk şəhərədə bə dınyo omə. Əçəy pıə polyak , inə urus bıə. Əv çe bandi muhəndisəti texnikum handəşe. 1980-inə sorədə əv çe Donetsk politexnik institutış oroxniyəşe. Əy 2 kərə 1967, 1970-inə soronədə qətəşone. Çı 1969-inə soriku ko kardedə. Çı 1980-inə soriku bə Kommunist partiya dəşə. 14 máy 1997-inə soriku çe Donetsk rəhbər bıə. 2002-2004-ədə əv çe Ukrayna yolə nazir bıə. 25 fevrál 2010-inə soriku əv çe Ukrayna prezidente. Çı Donetsk ərbobon ən veyən de Rinat Əhmədovi nezyətiş heste. De Rinat Əhmədovi 90-inə soronədə Donetsk zevelə biznesi ofayə kardəşe. 22 fevrál 2014-inə sorədə əy de inğilabi əy hakimiyyətiku eğandedən. Əv bə Ursiyət vite. 2 qılə zoəş, 2 qılə nəvəş heste. 2015-inə sori 20 martədə əçəy qədə zoa çe Ursiyəti İrkutsk şəhərədə marde.