Bə mətni dəvarde

Viktor Jušenko

Сe Vikipediá
Viktor Jušenko

Viktor Jušenko (ukr.: Віктор Андрійович Ющенко; 23 fevral 1954) — cy Ukrajnə 3-inə prezident bıə. Ukrajnədə məllimon xeyzonədə bə dınyo omə. 1975-inə sorədə əv inistutış oroxniyəşe. Dekabr 1976-inə soriku ko kardedə. 1999–2001-inə soronədə çe Ukrajnə yolə nazir bıə. 23 fevrál 2005 — 25 fevrál 2010-ədə əv çe Ukrajnə prezident bedə. Prezident bıə soronədə əv de Urusijəti vəynə, de Həşinıştə devləton, NATO nez bedə. Əçəy jeni əslış ukraynavıje, Amerikə Ibyə Štatonədə bə dınyo omə. 3 qılə kinəş, 2 qılə zoəş heste.