Bə mətni dəvarde

Viktor Orban

Сe Vikipediá
Viktor Orban

Viktor Orban (Orbán Viktor, 31 maj 1963 Sekeşfehervar) — ce Mačarystoni 8-inə jolə nazire. Mačarystonədə bə dynjo omə. 1988-inə soriku de sijosəti məšǧule. 29 maj 2010-inə sorədə əv ce Mačarystoni jolə nazir byə. 5 gylə əǧylyš heste.