Vitalij Klicko

Сe Vikipediá
Vitali Klicko

Vitalij Klicko (Віталій Володимирович Кличко 19 ijul 1971). Çe Ukrayna boksəvone. Çe dınyo ən məşhurə boksvononədə qıləye. Çe Vladimir Kliçko yolə boəy. Qırğızıstonədə bə dınyo omə. Əv sıftə de kikboksinqi məşğul bıə. kikboksinqədə 35 canqadə 34-i bardəşe. 1995-inə soriku de boksi məşğul bıə. Almaniyadə jimon kardəşe. Əçəy pıə hərbvon, qeneral bıə. 2 qılə zoəş qılə kinəş heste. 5 iyun 2014-inə soriku av çe Kıyivi rəhbəre.