Vitis amurensis

Сe Vikipediá
Amuri anqı

Amuri anqı (lat. Vitis amurensis) - bənəanqıon fəsilədə anqı cinsədə bejənə tispir. Biə devri nav beə Diyəro Həşipemə* relikt subtropikə bejənə. Əy oteə beə vıron Yolə Kizi bıliku, Yaponə diyo xəremə sahilku ta Mulə ru, Həşinıştə tərəfətə Amurikənoku ta Zei ru rəsedə.

Mancuriyə, Amurikəno, Cin iyan Koreyədə beşedə. Amuri anqı se ekotip co kardən: Xəremə ekotip, Niso ekotip iyan Çini ekotip. Həmmə anqı tispiron jıqo ya jəqo qampiə bejənonin. Əncəx Amuri anqı zımsoni tempratur - 45 °C tov vardedə. Rişə ğat zamin −16 °C tov vardedə. Amurə anqı huşə bənə şari siyoye ya fialeti* ranqədə, kali bəjən tınd kavu bedə. Ləlqıli diametr əsos 12 mm, ğalinə lu bedə. Sentiyabıri oxo rəsedə. Bənə dekorativ bejənə oko doy bəbe. Sankt-peterburqədə normal rəsedə. Duəvuli iyan ğazi çok tov vardə.

  1. Amuri anqı [1]