Vitis betulifolia

Сe Vikipediá

Vitis betulifolia (lat. Vitis betulifolia) - bənəanqıon fəsilədə anqı cinsədə bejənə tispir. Əsos Çinədə (Gansu, Henan, Hubei, Hunan, Shaanxi, Sichuan iyan Yunnan əyolətonədə) oteə beə. İyun-Noyabr manqonədə ləlqıl rəsedə. Tispiri nom İngilisi zıvonədəye. Çini zıvonədə tispiri nom "hua ye pu tao"ye. Əçəy məno "toz ağacı* livə anqi" doydə. Çini zıvonədə hua ye - tozağacı* livə, Pu tao- anqı məna doydə.