Vitis davidii

Сe Vikipediá

Vitis davidii (lat. Vitis davidii) - bənəanqıon fəsilədə anqı cinsədə bejənə tispir. In bejənə həmçinin bənə Çini Hındılə Anqı zınedən.