Vitis girdiana

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Vitis girdiana (lat. Vitis girdiana) - anqıoxşəon fəsilədə anqı cinsədə bejənə tispir. Vitis girdiana bənə həyu anqı, də anqı zınedən. Əsos oteə bıə vırə şimalğərb Amerikə və Baja Kaliforniyə Meksikədə.