Bə mətni dəvarde

Vitis labrusca

Сe Vikipediá

Vitis labrusca (lat. Vitis labrusca) - anqıoxşəon fəsilədə anqı cinsədə bejənə tispir. Vitis labrusca (rivosə anqı) əsos oteə bıə vırə Şimali Amerikəku ta Corjiyə və ğərb Missisippi ru. Şərobi torixçi Edvard Hyams və şərob ekspert Jensis Robinsoni sıxanınku jıqo məlum bedə ki, Vitis labrusca tispir Leyf Eriksson tərəfədə hələ 11 nə əsrədə məlum bıə. In tispir Şimali Amerikədə həyu cinsədə məlum bə, ta Avropənijon qıtə okardə vaxti. Əmo 18 əsriku bə nav ın tispir rəsmi qeyd bə ni. 19 əsrədə vitis labrusca Avropə vardəşone. həminə əsrədə Efrem Bull in tispiri Konkord cinsi icod karde. Həminə tispir Amerikə kənd-təsərufatonədə əsos vırə qətəşe.

Tispiron[sərost bykə | kodi sərost karde]