Bə mətni dəvarde

Vitorijə

Сe Vikipediá
Cy Vitorijə parcəm

Vitorijə (Vitoria, Gasteiz) — cy Ispanijə šəhəronədə gyləje. Cy Baskon kišvəri pajtaxte. Ym šəhəri 1181-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 276,81 km²-e. Əholiš 235 həzoje.