Bə mətni dəvarde

Vkontakte

Сe Vikipediá
VKontakte

Vkontakte, VK (<nowiki>VKontákte<nowiki>) — Ursijəti ən məšhurə sajtonədə gyləje. Sosial šəbəkəj.

Ym sajt 10 oktjabr 2004-minə sorədə ofajə byə. 2006-minə soriku ym sajtiku har kəs istifadə karde zynedə. Ym sajtiku 314 miljonisə ve odəm oko dojdə. Vjaceslav Mirilašvili cy Vkontakte xyvande.

VK tolyšə zyvonədə[sərost bykə | kodi sərost karde]

2016 sori janvarə mangədə de Tolyšə Čyvonon Ittifoǧi həvəsi ko kardə dastə soxtə byəbe bo Vkontakte bə tolyši pegordynijero. Ijən 17 okjabr 2016 sorədə ym dastə ko oryxniše ijən tolyšə zyvonədə sajti beta-versijə obəj.