Vladimir Dal

Сe Vikipediá
Vladimir Dal

Vladimir Dal (Влади́мир Ива́нович Даль 22 noyabr 1801-4 oktyabr 1872). Çı Ursiyəti etnoqraf bıə. Ursiyəti (ısətnə Ukrayna Luhansk əyalətədə bə dınyo omə). Əçəy pıə çe uruson dılədə assimilyasiya bıə danimarkavıj, inəş nimə alman, nimə fransız bıə. Əv ve zıvonon zınəşe. Əçəy 4 qılə zoəş bıə.