Vladimir Putin

Сe Vikipediá
Vladimir Putin

Vladimir Putin (Vladímir Vladímiroviç Pútin 7 oktyabr 1952). Ursiyəti 2-inə prezidente. Sıftə Davlət Betəhlükəti Komitədə ko kardəşe. Çe Sankt Peterburqi meriyadə ko kardəşe. 1999-inə sorədə yolə nazir bıə. 2000, 2004, 2012, 2018 soronədə əy prezident səçınyəşone. Urusi, almanə zıvonon zınedə. 2 qılə kinəş heste.